همه چیز در مورد زندگی

علم و زندگی زیر ذره بین

به زودی

لیزر و انواع آن

موتور الکتریکی

ماشین الکتریکی

و...

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸ساعت 3:46  توسط جاوید  | 

محاسبه موتور 24 شیاری 2 قطب ( سه فاز)

ابتدا مشخصات موتوررا بصورت زیر می نویسیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 17:9  توسط جاوید  | 

محاسبه و طراحی سیم پیچی موتور24 شیاری 2قطب

قبل از محاسبه این موتور می خواهم نکته ای را متذکر شوم و آن این است اکنون که محاسبه و طراحی سیم پیچی موتور را فرا گرفتیم فرق بین موتور چهار قطب و 2 قطب از نظر قدرت وسرعت چیست؟آیا می توان سرعت موتوررا حساب کرد؟

در موتورها دو نوع سرعت داریم یکی سرعت سنکرون ( سرعت گردش مغناطیسی در فضای استاتور) و دیگری سرعت روتور .

سرعت سنکرون از رابطه زیر محاسبه می شود:

ns = 60 . f  / p

در این رابطه f فرکانس برق شهر و p که در مخرج کسر واقع شده تعداد زوج قطبهای موتور می باشد. در شبکه برق ایران موتور چهار قطب دارای سرعت سنکرون زیر می باشد:

ns = 60 . f  / p         ns = 60 . 50 / 2      ns = 1500

همیشه تعداد دور روتور به دلیل اینکه بر روی بلبورینگها و محور گردنده سوار است دارای لغزش است از تعداد دور سنکرون کمتر است اگر در فرمول محاسبه دورسنکرون درصد لنگی روتورلحاظ شود.مقدار دور روتور هم بدست می آید.

 ns = 60 . f .(1- %s) / p

مثلا اگر موتورچهار قطب دارای 5% لغزش بوده ودربرق 50 هرتز کار کند مقدار سرعت روتور برابر با :

ns = 60 . f .(1- %s) / p     ns = 60 . 50 . ( 1 - 0.05)/ 2

ns = 1425دور روتور

نکته : هر چه تعداد قطبهای موتور افزایش یابد موتور از نظر سرعت کند ولی از نظر قدرت بالا است و برعکس هر چه تعداد قطبهای موتوری کاهش یابد سرعت زیاد و قدرت کم خواهد شد.

شما تعداد دور موتوری هشت قطبی با 5% لغزش را حساب کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 17:5  توسط جاوید  | 

سربندی

اگر به جدول آرایش سیم پیچی موتور 24شیاری چهار قطب مراجعه کنید مشاهده می کنید که در هر فاز 2 پیچک قرار گرفته که در جایی به هم اتصا ل شده اند.این اتصال را سربندی می گوییم.در نقشه گسترده موتور هم آنرا با تاکید در محل مربوطه قید کرده ام.

تعداد گروه کلافها در هر فاز ( پیچکها ) از رابطه زیر بدست می آید.

  G =  Z x t  / 2q x m  

tدر این رابطه تعداد طبقات سیم پیچی است که برای موتور مورد طراحی ما یک فرض می شود. G در این مورد برابر با: 

G =  Z x t  / 2q x m     G = 24 / 2 . 2 . 3    G = 2

اگرمقدار G بدست آمده با مقدار p ( تعداد زوج قطبهای موتور) برابر باشد اتصال از نوع نزدیک است در اتصال نزدیک اتصال پیچکها از سر به ته و ته به سر خواهد بود . اما اگر مقدا رG با 2P برابر باشد اتصال از نوع دور یعنی از سر به سر و ته به ته است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:53  توسط جاوید  | 

نحوه جازدن کلافها

در موتورهای سه فازپیچکها بصورت گام مساوی یا حلقوی زده می شود.و در این مورد پیچکها بصورت 2 کلافی است.کلاف اول دارای 2 بازواست بازویی که سر سیم در آن قرار دارد در شیار یک و بازویی دوم این کلاف در شیار هفت قرار می گیرد.( yp =6 )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:51  توسط جاوید  | 

آشنایی با برخی مفاهیم در سیم پیچی

1- کلاف : اگر یک رشته سیم مسی با قطر مشخصی حول یک محور به شعاع مشخص وتعداددورمشخص گردش نماید حاصل مجموعه ای است از حلقه های دارای مرکز معین که دارای یک سر و یک ته می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:47  توسط جاوید  | 

سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز

شیارهای هر الکتروموتوررا با z نشان می دهند. مثلا موتوری که 24 شیار دارد نمایش آن به صورت z=24 است.و یا در مورد موتوری که 36 شیار دارد بصورت z=36 خواهد بود . z نمایانگر تعداد شیار تعبیه شده هر الکتروموتور می باشد.

اگر بخواهیم یک موتور را با یک ترانسفورماتورمقایسه کنیم بخش استاتور موتور که محل قرارگیری سیم پیچها و ورودجریان الکتریکی است می تواند نقش سیم پیچ اولیه ترانس را ایفاء نمایدوبخش گردنده موتور یا روتور که متاثر از شار مغناطیسی به گردش در می ایدبه جای سیم پیچ ثانویه در نظر گرفته شود.

در ترانسفورماتورهابین سیم پیچ اولیه وثانویه ارتباطی وجود ندارد( مگر ترانس از نوع اتو ترانس باشد که ارتباط الکتریکی بین دو سیم پیچ وجود دارد)

بخش استاتور که شیارهادر آن تعبیه شده به نام هسته استاتور و قسمت خارجی آن قاب یا بدنه استاتور نام دارد.جنس هسته استاتور از ورقه های نازک فولادسیلیکان است.برای کاهش تلفات آهنی از فولاد استفاده می شود.جنس روتور هم همانند استاتور است.و اتفاقا روتورهم بصورت ورقه ورقه روی هم فشرده شده است.این ورقه ها وقتی روی هم قرار می گیرندشیارهای موربی می سازندکه مفتولهای نگهدارنده ازمیان آنهاعبورمی کند.والبته وجود این شیارهای مورب نقش بسزایی درکاهش اغتشاش و پراکندگی مغناطیسی بر عهده دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:41  توسط جاوید  | 

دیود

دیودها (به انگلیسی: Diode) جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان می‌دهند. این خاصیت آنها باعث شده بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه هم اطلاق شود.


از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن می‌سازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و - به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده می‌شود که چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت می‌باشد(برای دیودهای سیلیکون). نماد فنی و دو نمونه از انواع دیوید اما هنگامی که شما ولتاژ معکوس به دیود متصل می‌کنید (+ به کاتد و - به آند) جریانی از دیود عبور نمی‌کند، مگر جریان بسیار کمی که به جریان نشتی معروف است که در حدود چند µA یا حتی کمتر می‌باشد. این مقدار جریان معمولآ در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل صرفنظر کردن بوده و تأثیر در رفتار سایر المانهای مدار نمیگذارد. اما نکته مهم آنکه تمام دیودها یک آستانه برای حداکثر ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژمعکوس بیش از آن شود دیوید می‌سوزد و جریان را در جهت معکوس هم عبور می‌دهد. به این ولتاژ آستانه شکست گفته می‌شود.

دسته بندی دیود ها

در دسته بندی اصلی، دیودها را به سه قسمت اصلی تقسیم می‌کنند، دیودهای سیگنال که برای آشکار سازی در رادیو بکار می‌روند و جریانی در حد میلی آمپر از خود عبور می‌دهند، دیودهای یکسوکننده (Rectifiers) که برای یکسوسازی جریانهای متناوب بکاربرده می‌شوند و توانایی عبور جریانهای زیاد را دارند و بالآخره دیودهای زنر (Zener) که برای تثبیت ولتاژ از آنها استفاده می‌شود. برای شناسایی قسمت +و-دیود از اهم متر استفاده می‌شود که باتوجه به عقربهٔ اهم متر می‌توان این شناسایی را انجام داد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:54  توسط جاوید  | 

انواع خازن

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:50  توسط جاوید  | 

ظرفیت خازن

ظرفیت

ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است. ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است. 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می‌باشد. باید گفت که ظرفیت خازن ها یک کمیت فیزیکی هست و به ساختمان خازن وابسته است و به مدار و اختلاف پتانسیل بستگی ندارد

.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:47  توسط جاوید  | 

خازن

خازن‌ عبارتست از دو صفحهٔ موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد. خازن‌ها انرژی الکتریکی را نگهداری می‌کنند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان فیلتر هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می‌شوند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:44  توسط جاوید  | 

ترانزیستور

ترانزیستور را معمولاً به عنوان یکی از قطعات الکترونیک می‌شناسند. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیوم ساخته می‌شود.یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهایپیوند نوع N و پیوند نوع P می‌باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:38  توسط جاوید  | 

IC

آیا می‌دانید IC ( آی سی) چیست؟ و چه انگیزه‌ای باعث اختراع IC شد؟حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی integrated circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. پیش از اخترا ع IC ،مدارهای الکترونیکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می‌شدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال می‌کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می‌کردند. و این، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می‌داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC ، تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه‌ها داشته باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:34  توسط جاوید  | 

مقاومت

رزیستورها که به عنوان مقاومت‌های وابسته به ولتاژ (Voltage Dependent Resistors) از آنها یاد می‌شود، قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های قدرت توسط جذب انرژی اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهای زودگذر (ناپایدار) است.

ولتاژهای سریع و گذرا در نیروگاه‌ها و پست‌های قدرت و یا مدارهای الکترونیکی می‌تواند ناشی از رعد و برق یا کلیدزنی قطع و وصل خواسته یا ناخواسته و یا در مدارهای الکترونیکی حساس می‌تواند ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن جمع شده در بدن انسان باشد که وریستورها بدون خراب شدن می‌توانند به طور مکرر عمل تنظیم و محدود کردن این گونه ولتاژهای ناپایدار و زودگذر را انجام دهند.

قدیمی‌ترین این وسایل، یکسوکننده‌های سلنیومی می‌باشند که به طور وسیع در سیستم‌های قدیمی تلفن و دیگر دستگاه‌ها برای جلوگیری از ولتاژهای غیرعادی و ناپایدار به کار می‌رفته‌اند. با پیشرفت دانش فنی، این گونه وسایل با سیستم‌های تک بلور سیلیسیم و از طریق دیودهای زنری برای کاربردهای ولتاژ پایین و انواع چند بلوره کاربید سیلیسیم و اکسید روی برای کاربردهای ولتاژ بالا، جایگزین شدند.

تحقیقات برای ساخت وریستورهای اکسید روی برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ در شرکت ماتسوشیتای ژاپن توسط گروه پژوهشی م. ماتساکا (M.Matsaka) آغاز شد که در نهایت منجر به کشف و ساخت وریستورهای پایه اکسید روی در سال ۱۹۶۸ گردید. به علت مقاومت غیرخطی بالای این وریستورها پژوهش در مورد افزایش کارایی و حل مشکلات این قطعات گسترده‌تر نیز شده و در طی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۸ مشکلات طراحی با وریستورهای اکسید روی به تدریج حذف گردید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 2:28  توسط جاوید  | 

در این وبلاگ خواهید خواند:

meghnatis-sim pich-haste-madar-elgha-movaled-jaryan mostaghim-armicher-tavan-randeman-niroye mohareke-bordar-amvaj-jaryan motenaveb-madar seri-madar movazi-ferekans-etesale setare-etesale mosalas-enteghal-3faz-1faz-faz-nol-teranzistor-bi bari-diyageram-tozi enerji-motore elghai-motore sankron-jenerator-madar elekteriki-moghavemate elekteriki-anvae moghavemat-self-khazan-anvae khazan-madar haye manteghi-ajzaye sadeye madar-analog-dijital-sotohe manteghiye 0&1-darvazehaye manteghiye paye-ic-hafeze-hadiha-nimehadiha-ayegh ha-hedayate elekterikiye ajsam-hofre-kiristal-na khalesi-etesale p-n -diod-anod-katod-ohm metr-molti metr-voltaje makos-jaryane lahzei-diod ziner-diod nor dahande-madon ghermez-teranzistor-sisteme elame harigh-teristor-diyak-motore yoniversal-yek so saz-kontaktor-regolator-batri-sharj-hararat-coputer-simpichi-simpichi motor-simpichi armicher-simpichi motore 36 shiar-simpichi motor 24 shiar-varagh EI-varagh haye dinam o belesh-gherghereye teransformator-sathe maghtae haste-teransformatorhaye jooshkari-retor-estator-shiar-kalaf-ghotre sim-dalander-motor 2 tabaghe-naresana-nime resana-resana-eyb haye mekaniki-eyb haye elektriki-shabake haye elekteriki-kabl-kabl keshi-masraf konande-kamiat haye elektriki-kontor-sim haye bargh-rele-rele hararati-klid mohafeze motor-lamp haye signal-fioz ha-limit-sensor-rele zamani-termoostat-alaeme ekhtesari-narm afzar-sakht afzar-sorat-deghat-sistem-ajzaye rayane-hafeze ram va rom-safhe klid-mous-eskanet-ghalame noori-chapgar-flapy-dvd-flash-kart seda-karte grafic-case-manba taghzie-XP-copy-hazf-nasbe barname-enternet-virus-anti virus-word-power point-leyzer-leyzer nime resanaha-leyzer nime hadi ha-motor va mashin elektriki-AC-DC-elektronik-elektro teknik-rayane-bargh-bargh ghodrat-bazihaye rayanei-motore jaryane mostaghim-motore jaryane motenaveb-mashine jaryan mostaghim-mashin jaryan motenaveb-hologeram-dastgaaye kontorole sorat-mobail-fanavari va etelaat-batriye mobail-sharjer-laptab-akharin ekhteraat-kamiyathaye meghnatisi-madar haye meghnatisi-monhaniye meghnatisi-niroye lorens-axolamale meghnatisiye armicher-anvae talafat-barghe sanati-teknoloji-mabani va karborde rayane-elme roze donya-fanni va herfei-nokia-sony erikson-samsong-dell-dorbin-akasi-filmbardari-television-tv-mahvare-radio-goshihaye mobail-adsl-format-windows-anvae narm afzarha-phone-otomobil-anvae mashin-anvae motor-zendegi va elm-jim on-javid roshan-jim

مغناطیس-سیم پیچ-هسته-مدار-القا-مولد-جریان مستقیم-آرمیچر-توان-راندمان-نیروی محرکه-بردار-امواج-جریان متناوب-مدار سری-مدار موازی-فرکانس-اتصال ستاره-اتصال مثلث-انتقال-۳ فاز-یک فاز-فاز-نول-ترانسفورماتور-دیواری-دیاگرام-توضیع انرژی-مدار القایی-موتور القایی-موتور سنکرون-ژنراتور-مدار الکتریکی-مقاومت الکتریکی-انواع مقاومت-سلف-خازن-انواع خازن-مدار های منطقی-اجزا ساده مدار-آنالوگ-دیجیتال-سطوح منطقی صفر و یک-دروازه های منطقی پای-آی سی-دی سی-حافظه-هادی ها-نیمه هادی ها-عایق ها-هدایت الکتریکی اجسام-حفره-کریستال-ناخالسی-دیود-آند-کاتد-اهم متر-مولتی متر-ولتاژ معکوس-جریان لحظه ای-دیود زنر-دیود نور دهنده-مادون قرمز-ترانزیستور-سیستم اعلام حریق-تریستور-دیاک-موتور یونیورسال-یکسو ساز-کنتاکتور-رگولاتور-باطری-شارژر-حرارت-کامپیوتر-سیم پیچی-سیم پیچی موتور-سیم پیچی آرمیچر-سیم پیچی موتور ۳۶ شیار-سیم پیچی موتور ۲۴ شیار-ورق های دینام و بلش-قرقره ترانسفورماتور-سطح مقطع هسته-ترانسفورماتور های جوشکاری-رتور-استاتور-شیار-کلاف-قطر سیم-دالاندر-موتور دو طبقه-نارسانا-نیمه رسانا-رسانا-عیب های مکانیکی-عیب های الکتریکی-شبکه های الکتریکی-کابل-کابل کشی-مصرف کننده-کمیت های الکتریکی-کنتور-سیمهای برق-رله-رله حرارتی-کلید محافظ موتور-لامپ های سیگنال-فیوزها-لیمیت-سنسورها-رله زمانی-ترموستات-رله تاخیری-علائم اختصاری-نرمافزار-سخت افزار-سرعت-دقت-سیستم-اجزا رایانه-صفحه کلید-موس-اسکنر-قلم نوری-چاپگر-فلاپی-فلش-کارت صدا-دی وی دی-کارت گرافیکی-کیس-منبع تغذیه-کپی-حذف-نصب برنامه-اینترنت-ویروس-آنتی ویروس-لیزر-لیزر نیمه رسانا ها-موتور و ماشین الکتریکی-الکترونیک-الکتروتکنیک-رایانه-برق-برق قدرت-بازی های رایانه ای-موتور جریان مستقیم-موتور جریان متناوب-ماشین جریان مستقیم-ماشین جریان متناوب-هولوگرام-دستگاه های کنترل سرعت-موبایل-فناوری و اطلاعات-باطری موبایل-شارژر-لب تاب-آخرین اختراعات-کمیت های مغناطیسی-مدارهای مغناطیسی-منحنی مغناطیسی-نیروی لورنس-عکس العمل مغناطیسی آرمیچر-انواع تلفات-برق صنعتی-تکنولوژی-مبانی و کاربرد رایانه-علم روز دنیا-فنی و حرفه ای-نوکیا-سونی اریکسون-سامسونگ-ال جی-آی میت-پن تک-دوربین-فیلم برداری-عکاسی-سونی-تلویزیون-رادیو-گوشی مبایل-فرمت-ویندوز-انواع نرم افزارها-تعمیرات لوازم خانگی-بخاری برقی-اتو-کولر-سماور برقی-یخچال-مبانی برق

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 17:59  توسط جاوید  |